Inköp

Sellihca är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF).

Den 29 september 2015 förnyade Achilles vår  kvalificering enligt Sellihca 

 

Via länken till höger kan ni hämta eller läsa våra villkor. Dessa villkor gäller vid försäljning av g-ACK AB´s tjänster till Beställaren. Villkoren gäller som avtalsinnehåll mellan g-ACK AB och Beställaren efter skriftlig eller muntlig hänvisning.