Studieresa till Liebherr Interlift i Tyskland

Tiden går fort, detta är g-ACKs åttonde (8) studieresa med teknik i centrum! Under dessa åtta studieresor har tillverkarna genomfört tekniska presentation av olika produkter och vi har även avlagt besök direkt i produktionen! Vår erfarenhet är att detta är en unik möjlighet att komma nära olika produkter och samtidigt få känna tillverkarna på pulsens. […]