El

I olika projekt och upphandlingar av kranar inom hamn-, och pappers- och stålverksindustri samt på kärntekniska anläggningar har Reine haft en central roll för granskning/kontroll av säkerhetskrav och uppfyllande av prestandanivåer på de elektriska styrsystemen.  Reine har också flerårig erfarenhet som internutbildare angående regelkunskap och utrustningar på kranar med inriktning på el i Sveriges största besiktningsföretag. Han har också verkat som tolkningsexpert av elfrågor i samma företag.

 

Elrum.