Entreprenad- & byggbranschen

g-ACK AB genomför besiktning av alla på marknaden förekommande entreprenadmaskiner – ofta kallade ”Gula maskiner”. Det gäller allt från lastmaskiner, grävmaskiner, kranarmar till personkorgar mm. Besiktningen sker ofta ute på fältet I objektens rätta miljö.  

Nästan alla typer av entreprenadmaskiner skall genomgå så kallad brandskydds-
kontroll. Kontrollen, som är ett krav från försäkringsbolagen, genomförs ofta tillsammans med den återkommande besiktningen. Både Thomas samt Magnus utför brandskyddskontroll.

Större bygg- och konstruktionskranar varierar i utförande. Mobilkranar finns i storlekar, från 25 ton till 750 ton eller i enstaka fall ännu större. De är hydrauliska med teleskopbommar eller i fackverksutförande med bomlängder på upp till drygt 150 meter. 

Tornkranar, en annan viktig typ av kranar, monteras på byggarbetsplatser i samband med stora byggarbeten med lång byggtid. Alla dessa kranar har ett gemensamt – de ställer krav på besiktning vid rätt tidpunkt. Ofta en tidpunkt som är svår att förutsäga pga väder och framför allt vind. Magnus stora kontaktnät har resulterat i besiktningar i hela södra Sverige. 

Stora objekt som besiktigas är även Vindkraftverk. Fredrik och Magnus har besiktigat många objekt i ”Möllor” så som hiss, travers, nödevakuerings-
utrustning, stegvägar samt brandsläckare.

Inom byggsidan finns även ett flertal andra besiktningspliktiga objekt som exempelvis bygghissar, klätterplattformar, hängställningar och mobila arbetsplattformar

IMAG0029