Engagemang på nationell & internationell nivå

Samråds- och tolkningsarbete

Växjökontrorets starka lyftprofil och de ofta gränsöverskridande uppdragen har gjort att personalen under många år deltagit i samråds- och tolkningsarbete på nationell nivå. Sedan 2010 har Thomas och Fredrik medverkat i samråden med Arbetsmiljöverket och Boverket och Kjell med Rikspolisstyrelsen.

De har även tillsammans med Reine varit mycket aktiva i det tolkningsarbete besiktnings- och kontrollbranschen bedrivit både på företags- bransch- och nationell nivå. 

 Swetic

SWETICSwedish Association for Testing, Inspection and Certification är branschorganisationen för företag som arbetar med provning, besiktning, kontroll och certifiering. Här samverkar de ledande företagen i branschen.

Lyftfrågor handläggs av Swetic’s tekniska kommitté för lyft, TK-lyft. Kommittén arbetar med att utforma bedömningsriktlinjer av föreskrifter och regler i strävan att få fram likabedömning över hela landet. Andra typer av frågor som behandlas är:

– nationell och internationell standardisering
– inkomna relevanta frågeställningar från myndigheter
– inträffade haverier – frågor från övriga intresseorganisationer

g-ACK AB anser att arbetet i Swetic är både väsentligt och viktigt och att samverkan i regeltolkning är grundläggande för både kontrollföretag, leverantörer och användare. På TK-lyft’s hemsida publiceras så kallade erfarenhetsdokument och vanliga/centrala frågor och svar (FoS).

Thomas har agerat sammankallande/ordförande för kommittén sedan 2010-2014

Besök gärna TK-lyft på www.swetic.org/lyft

 

Tekniska kommittéer – Lyft

De samlade erfarenheter från besiktning, uppdrag, tjänster mm har återförts till industrin genom ett mångårigt arbete med Kjell som svensk expert inom nationell och internationella krankommittéer TK 262 och TC 147. Även Reine har vid flera tillfällen medverkat när det har gällt elektriska frågor. Det internationella arbetet i flera olika arbetsgrupper har inneburit en direkt återkoppling av vunna erfarenheter in i centrala harmoniserade standarderna för kranar. Förvånansvärt nog har det inte funnits fler deltagare i kommittéerna som kommer från besiktnings- och kontrollsidan. Ett sätt att föra fram erfarenheter som i sin tur resulterar i nya krav är att visa exempel från verkligheten. Efter ett antal möten uttalade en expert från ett annat land följande: ”Vill inte titta i din dator…” följt av ”Sådant händer bara i Sverige…”.

SSM

I samband med SKB’s ansökan om INK inleddes SSM’s arbete med att fastställa specifika krav för kranar på kärntekniska anläggningar. För tillfället pågår ett omfattande arbete med de kommande föreskrifterna från SSM där Kjell på myndighetens uppdrag och med stöd av Håkan och Reine har skrivit underlaget till SSM’s dokument 2010:04 Utredning och kartläggning av krav för lyftanordningar inom kärnteknisk anläggning.

Kranseminarier

Spunnet ur återkommande besiktningar, generalbesiktningar, KIKA, Växjö Kranadagar mm har ett flertal nationella och internationella presentationer genomförts av Kjell och Reine i syfte att delge och sprida de kranerfarenheter som framkommit. Exempel på internationella föreläsningar är World Class Crane Management Seminar, Las Vegas 2005, Hoist, London 2007 och Nuclear Lifting, Warrington 2009.

Reaktorhall o3

Foto: OKG