g-LYFT 2022 blir g-LYFT 2023 pga covid-19

Facebook
Twitter
LinkedIn

Hej allihop,

Ett ”vanligt år” hade vi varit i full gång med förberedelserna inför kranseminariet – g-
LYFT 2022. Den tiden på året då vi brukar få träffa både utställare och deltagare för
erfarenhetsutbyte och information. Årets höjdpunkt! Men det är återigen inte ett
vanligt år.
När vi tvingades ställa in g-LYFT 2020 och 2021 så hoppades vi allt skulle bli som
vanligt igen 2022:
-Med laddade föreläsare som inte säger –”Jag kommer om jag kan och får…”
-Med trogna utställare och besökare som säger –”Vi kommer som vanligt – skicka
kallelse”
-Och inte minst när vi kunnat förbereda oss i god tid – det är ju mycket som ska vara
på plats

Det går inte att komma ifrån att seminariet i grund och botten bygger på just det
fysiska mötet där alla oavsett yrkesroll otvunget och lättsamt kan utbyta erfarenheter
och utvecklas. Seminariet är välbesökt och det gör att avstånden mellan oss på
föreläsningar och i utställningen är alldeles för små. Det blir så när man träffas och
trivs tillsammans. Restriktioner har hävts men fortfarande grasserar de nytillkomna
varianterna av Covid vilket avspeglas i vissa företags fortsatta försiktighet. Även om
pandemin är över så är efterverkningarna märkbara och svåra för svensk industri.
Detta förhållande förbättras inte av invasionen av Ukraina med ökad osäkerhet för
industrin och med skenande priser på råvaror.

För att i någon mån ersätta seminariet så sjösatte vi med hjälp av entusiastiska
kunder en gammal idé. Vi genomförde ett förstörande prov med en tornkran. En
aktivitet som kunde genomföras pandemisäkert utomhus. Det blev en urladdning och
ett evenemang som gav eko i kransverige och faktiskt även utanför landets gränser. I
år har vi inget liknande evenemang så vi får hänvisa till den film vi har på hemsidan.

Som ni förstår så har vi beslutat att inte heller genomföra g-LYFT 2022. Vi får bita
ihop och siktar på g-LYFT 2023. Planen är att köra g-LYFT igen under oktober, 2023!

Välkomna säger vi redan nu!

Thomas Krüger
Seminarieansvarig