Granskning, tillverknings- & leveranskontroll

Uppdragen omfattar allt från granskning av beräkningar och ritningar till el- och hydraulscheman. Lejonparten av uppdragen är av frivillig karaktär men det finns även myndighetsreglerade delar.

 

Xylem

Under dryga 10 års tid har Håkan hjälpt Xylem Water Solutions
(tidigare ITT W & WW och ännu tidigare ITT Flygt AB) att granska deras lyftredskapskonstruktioner. Konstruktionerna, stora som små, har konstruerats av Xylems verktygskonstruktionskontor som levererat konstruktionsunderlag, ritningar, användarinstruktioner mm för granskning som avslutningsvis återrapporterats till beställaren.

Hamnar

Under mer än 10 år har flera olika typer av hamnkranar av fabrikat NDC granskats av Kjell och Reine. Dessa uppdrag har även omfattat tillverknings- och leveranskontroll.

 

Stålverk

De senaste åren har ett antal skänkkranar av fabrikat Svenska Lyft/SHB granskats. Kranarnas utförande, med säkerhetsbromsar och enkelfelsäkra system såsom dubblerade av varandra oberoende stållinor, särskilda elsystem mm har detaljgranskats gentemot de senaste harmoniserade standarderna av Kjell och Reine. Även dessa kranar har underkastats tillverknings- och leveranskontroll.

 

Kärntekniska anläggningar

Flera av kranarna på våra kärntekniska anläggningar har genomgått omfattande moderniseringar.Kraven vid dessa moderniseringar har baseratspå sakinnehållet i KIKA TS. Projekt som TRAMO på Barsebäck, Säkra Lyft på Ringhals och PLEX på OKG är exempel på omfattande moderniseringar. Uppdragen har förutom granskning och tillverkningskontroll även omfattat leveranskontroll såsom FAT (kontroll på fabrik) och SAT (kontroll hos kund). Kjell har varit delaktig i samtliga dessa uppdrag och Reine i det senare.

 

Tivoli

Under flera år genomfördes, enligt föreskriftskrav, granskning av underlagtill nya stationära (Liseberg) och mobila tivolianordningar. Granskningarna genomfördes av Kjell och Reine.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

El leverans