Historia

g-ACK AB började sin verksamhet 1996 i Göteborg under namnet CK Hisskonsult. Företaget grundades av Kjell Cederlund, med förflutet som besiktningsman på Statens Anläggningsprovning. Företaget utförde konsulttjänster inom fastighetssidan med inriktning på upphandling, statusbedömning och leveransbesiktning av hissar. 2013 växte tankarna på att ackreditera CK Hisskonsult som kontrollorgan i tredjepartsställning inom lyftområdet. Under slutfasen av arbetet sökte Kjell lämpliga delägare med olika kompetenser i ambitionen att bygga ett starkt företag.

Den 22 augusti 2014 ändrades namnet till g-ACK AB och ägarbyte genomfördes den 23 september. Ägarbytet innebar att Kjell sålde företaget till de sex tilltänkta delägarna. Företagets säte flyttades samtidigt till Växjö.

Den 10 oktober samma år utfärdade Swedac en ackreditering inom lyftområdet för företaget. Ackrediteringen omfattar det lyftområde som är upptaget i de nationella föreskrifterna utfärdade av Arbetsmiljöverket och Boverket med undantag för gruvhissar. Ackreditering som Notified Body mot hissdirektivet fick vi under december 2014.

IMG_2323 (1)

Stållinan på bilden är en replica av världens första stållina som Wilhelm August Julius Albert tog fram 1834. Stållinan finns hos oss på g-ACK AB som en gåva från Roland Verreet