Inköp

Sellihca är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF).

Den 29 september 2015 förnyade Achilles vår  kvalificering enligt Sellihca 

 

Våra allmänna villkor enligt 2020 hittar ni under Allmänna villkor

sellihca-supplier-logo-stamp