Konditionsanalys

Flertalet av g-ACK AB’s medarbetare har genomfört generalbesiktningar men Kjell och Reine står för lejonparten av genomförda uppdrag. De har sedan början av 1990-talet utvecklat tjänsten i form av checklistor, avrapporterings- och beräkningsmallar mm. Tillsammans med Anders Persson har degenomfört omfattande internutbildningar av besiktningsingenjörer. Totalt har fler än 250 objekt kontrollerats. Den enskilt största beställaren av tjänsten är Volvo.

IMG_4115