Kontroll av stålkonstruktioner

Under årens lopp har även kontroller av stålkonstruktioner genomförts på både nya och existerande objekt. Flertalet av dessa kontroller har genomförts som s.k. sakkunnig stålkonstruktioner (TR-stål/N).
Kjell och Håkan har genomfört kontrollerna och dessa har genomgående varit av typen tillverknings- och utförandekontroll. Uppdragen har oftast avsett stålbyggnadskonstruktioner och kundfloran har varierat avsevärt, så även storleken på de enskilda uppdragen. Några exempel på större uppdrag är tillbyggnad av Volvos CE’s lokaler i Braås och nybyggnationen av verkstadslokaler på Ing2 i Eksjö. 

jpg 11

jpg 12