Oberoende

De mest centrala villkoren för ett ackrediterat kontrollorgan i tredjepartsställning är att alltid värna sitt oberoende och sin opartiskhet. Ett kvitto på detta är just det ackrediteringscertifikat med det ackrediteringsmärke SWEDAC tilldelat g-ACK AB.

Ackreditering är en bedömning som görs enligt internationella standarder och det innebär att g-ACK AB är kontrollerat, att vårt kvalitetssystem och det arbete vi utför präglas av hög kvalitet och att det skapar säkerhet för liv, hälsa och miljö. I detta ingår som en grundförutsättning att alltid agera under ledstjärnan oberoende och opartiskhet. g-ACK AB får i sin ställning som kontrollorgan aldrig påverkas i sin bedömning av ett kontrollerat objekt, varken av krav från tillverkare/leverantörer eller från brukare/anläggningsägare.