Riskanalys av arbetsutrustning

Reine och Fredrik har sedan 2001 utfört riskanalyser av arbetsutrustning (maskiner) enligt AFS 2006:4 åt flera företag och kommuner.