Seminarium

Seminarier har varit en naturlig del av vardagen och ett bra sätt att kommunicera med kunder, leverantörer och myndigheter m fl.

 

KIKA

1999 startade ett nätverk med personer med anknytning till lyft från samtliga kärntekniska anläggningar i Sverige, detta var upptakten till KIKA – Krananvändare I Kärnteknisk Anläggning. Initiativet från Kjell är spunnet från det omfattande projektet TRAMO på Barsebäck. 2004 utökades nätverket till att även omfatta de finska kärnkraftverken. KIKA omfattar idag representanter från samtliga kärntekniska anläggningar i Sverige och Finland med Peter Ohlsson, SKB som ordförande och och initiativtagaren som sekreterare.

Inom KIKA’s ramar har synkroniserad utbildning för både kranförare och lyftkontrollanter tagits fram. Då det gäller kranförarutbildningen har Johan Dagnäs, OKG, Thomas Hagman, RAB och Thomas haft en central roll.

De största projekten hitintills i KIKA är framtagningen av en teknisk specifikation för kranar – KIKA TS och det internationella kranseminariet Nuclear Cranes Seminar (NCS), se www.kikacranes.com.

Den första utgåvan av KIKA TS togs fram under 6 år och har rötterna i erfarenheter från såväl kärnkraftsbranschen som pappers- och stålverksindustrin. Arbetet har även präglats av internationella kontakter med arbetsgrupper för bl a KTA vilka är de tyska säkerhetsstandarderna för kranar på kärnkraftverk. Arbetsgruppen består av Johan Dagnäs, OKG, Thomas Hagman, RAB, Peter Ohlsson, SKB, Johan Söderberg, FKA, Kjell och Reine.

Det internationella seminariet (NCS) löpte av stapeln vid två tillfällen och drog total nära 200 deltagare från 15 länder med föreläsare från USA, Japan och Ukraina (Tjernobyl). Seminarierna fick mycket positiv kritik och är unika i världen inom lyft och kärnkraft!

 

Växjö Krandagar

Som en parallell idé till KIKA skapades även Växjö Krandagar. Efter många år med lyftrelaterade frågor från kunderna kläcktes iden av Kjell och Thomas att samla kunder i sydöstra Sverige för en gemensam information. Första krandagarna år 2000 samlade 50 personer från industrin. Kundernas reaktion gick inte att ta miste på och när önskemål dök upp om medverkan från hamnarna så var ”Industri och Hamn” en realitet! Som om detta inte var nog så ”skarvades” även en mässa på och vips så var krandagarna uppe i nära 400 personer! Att driva ett seminarium i denna dignitet är inte möjligt utan ett stort stöd från Håkan och Magnus. Att konstatera är att krandagarna vuxit från en lokal företeelse till en nationell kranträff – vilket överträffar de ursprungliga förväntningarna många gånger om! 

DSC_0051