Upphandling

Under mitten av 90-talet tog arbetet med upphandlingshjälp av större/avancerade kranar rejäl fart. Objekten omfattar allt från högdriftkranar i hamn-, pappers- och stålverksindustri till avancerade kranar på kärntekniska anläggningar. Upphandling omfattar, förutom själva upphandlingen, allt från granskning till tillverknings- och leveranskontroll.

Vid upphandling av ombyggnationer av hissar, både i offentlig men framförallt i privat miljö så har det blivit svårare att hitta rätt nivå på vad man ska uppfylla och vilka specifika krav som gäller för just den ombyggnaden som det planerats för. Fredrik har medverkat och hjälp till med både stora och små upphandlingar. Vägledningen av fastighets- och hissägaren i regelverken borgar för att ombyggnaden blir genomförd till rätt nivå, att ägaren fyller sitt ansvar gentemot brukaren och att den blir ekonomiskt försvarbar. 

Seminarie