Utbildning

Utbildning inom lyft- och liftområdet (för användare av kranar, lyftredskap och mobila arbetsplattformar) liksom specialanpassade kurser är en naturlig del av tjänsteutbudet. I takt med att arbetsmiljökraven har ökat så har utbildningen blivit en allt viktigare del i arbetet för att stärka och upprätthålla en säker arbetsmiljö.

1998 gav Arbetsmiljöverket ut föreskriften AFS 2006:4, Användning av arbetsutrustning. I föreskriften förtydligades kravet på dokumenterad teoretisk- och praktisk utbildning. Efterfrågan ökade markant och avsaknaden av en bra svensk lyftdokumentation blev allt tydligare.

I Norge fanns bra dokumentation utvecklat av företaget LSI, Lifting and Safety International AS. LSI, ett kunnigt och engagerat familjeföretag, visade genast ett intresse för att skapa ett svenskt utbildningsmaterial. Grundaren och tillika materialets upphovsman, Hans Christian Elmholdt, inledde ett samarbete med representanter från bland annat de svenska kärnkraftsföretagen. Det inledande arbetet ersattes sedan av en utveckling av ett helt koncept som idag är väl etablerat och som används både för utbildning av användare och besiktningsmän.

Arbetet med framtagning och utveckling av LSI’s koncept har bedrivits i ett nära samarbete av Hans Christian, Thomas och Ivan Edvardsson. Idag finns både böcker, e-learning, lasttabeller och lärarmaterial framtaget. För lastkoppling/mindre kranar finns boken ”Handbok för lastkopplare” och för mer omfattande utbildning och som uppslagsverk finns handboken ”Säkra lyft och lastkoppling”. Den senare, som är på drygt 340 sidor, uppdateras kontinuerligt och är nu tryckt i revision 5. Thomas och Ivan har även utvecklat läromedel för förare av mobila arbetsplattformar.

Regler som styr hiss- och portbranschen är svåra och snåriga. Många av regelverken och standarderna som hiss- & portföretagen använder vid moderniseringar går i varandra på flera olika sätt. Fastighetsägare, hiss- och portföretag men även byggnadsnämnder efterfrågar utbildning och rådgivning när det gäller hissar och portar. Fredrik har under många år medverkat i utbildningar inom området.

Generellt gäller att utbildning är en färskvara och en verksamhet som ständigt kräver engagemang och följsamhet i alla led. Arbetet med aktiv utveckling av läromaterial och det faktum att personalen på g-ACK AB bedrivit lyft- och liftutbildning sedan 1989 och hissutbildning sedan 1997 gör att företaget idag ligger i frontlinjen när det gäller utbildning.

    Stoppskylt, utbildning

Tecknad bild, utbildning