Vi som startade g-ACK AB

Varför välja ett yrkesliv med kontroll- och besiktning? Grunden till detta enträgna arbete har alltid varit och kommer alltid att förbli intresset för teknik i kombination med vetgirighet. Med detta i ”bagaget” och tillgången till likasinnade kunder så är grunden lagd för en positiv utveckling. En utveckling som ger en naturlig spinoff i form av en säkrare arbetsmiljö eller som
g-ACK AB’s devis anger –

Lyftsäkerthet

Besiktningsverksamheten i Växjö har sedan lång tid tillbaka intagit en av de ledande platserna på lyftbesiktningskartan i Sverige. Varför det blivit så är i mångt och mycket ett resultat av engagemang, tradition och stark gruppsamverkan. Kontoret präglades tidigt av namnkunniga personer varav främst en trätt fram som pionjär och mentor för lyftverksamheten – Walter Heinrich. Walter, som började sin bana som besiktningsman i slutet av 60-talet, bjöd ständigt in till tekniska diskussioner, föreläste och agerade problemlösare. Nyanställda var alltid välkomna in för en ”inspirerande lektion” eller erbjöds att följa med ut på specialuppdrag. Ett teknikfokus som blivit tradition.

Idag har de ”inspirerade” en samlad erfarenhet på 150 år i besiktnings- och kontrollbranschen. Erfarenheter som omfattar alla typer av lyftanordningar, kranar, hissar och portar mm. Förutom de grundläggande kunskaper som fordras för besiktning har g-ACK AB’s medarbetare utvecklat kunnandet genom att medverka och driva många andra typer av specialuppdrag och tjänster.

Klicka på rutorna till höger så följer ett axplock av de ”andra typer” av uppdrag och tjänster som har genomförts av Kjell Andersson, Håkan Arvidson, Reine Bladh, Fredrik Cederlund, Magnus Gustafson och Thomas Krüger.