Vision

g-ACK AB’s verksamhet baserar sig på den värdegrund och uppförandekod som formulerats och lagts fast i företagets ledningssystem. Det innebär ett ansvarsfullt och förtroendegivande förhållningssätt till kunder, samarbetspartners och medarbetare i det dagliga arbetet.

g-ACK AB sätter alltid säkerheten främst utan att göra avsteg på kvalitén eller på den oberoende ställningen som tredjepartsorgan. Företagets oberoende i kombination med en rak och öppen dialog med kunderna borgar för en säker arbetsmiljö och därmed en hög drifttillgänglighet. Målet är att attrahera kunder som värdesätter en kompetent och ansvarsfull leverantör av kontrolltjänster.

För att uppnå målen ska företaget knyta till sig kompetenta, engagerade och kvalitetsmedvetna medarbetare.

Visionen är sammanfattad i företagets devis 

Lyftsäkerthet

IMAG0162