Besiktning av däckskran

g-ACK AB är av Transportstyrelsen, avdelning sjöfart, bemyndigat att genomföra besiktning av kranar, lastbommar och andra lyftanordningar på civila fartyg. Vi utför även besiktningar på militära fartyg enligt Regler för marin sjöfart, RMS. Bilden visar en av våra besiktningsmän som utför en kontroll av en däckskran. Efter den okulära kontrollen så provbelastas varje kran och […]