Utbildning

g-ACK AB är en naturlig samarbetspartner när det gäller utbildning inom industri-, bygg-, transport-, entreprenad- och fastighetsbranschen. Utbildningen ingår inte i den ackrediterade verksamheten utan betraktas som en frivillig tjänst. Utbildning genomförs både för att uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och för att utveckla den egna personalens kompetens. Utbildning är inte en engångsinsats utan den kräver oftast återträning, repetition och uppdatering.

I utbildningsutbudet finns både allmänna- och företagsspecifika utbildningar. All utbildning kan anpassas till kundens specifika behov.

Vill ni fråga om eller beställa utbildning kan ni använda knappen nedan eller så kontakta ni oss via vår växel 010-20 51 200