Besiktning

Besiktning av hissar, portar och rulltrappor      

g-ACK AB är ackrediterat av Swedac för att få genomföra besiktning av hissar, portar och rulltrappor enligt gällande regler från Boverket. Besiktningarna omfattar allt från första besiktning till återkommande- och revisionsbesiktning. Vi är även ackrediterade för att utföra verifikation av enstaka objekt och slutlig kontroll på nymonterade hissar. Det normala besiktningsintervallet är ett år med undantag för portar som har två eller flera års intervall. 

Besiktning av kranar och lyftanordningar      

g-ACK AB är ackrediterat av Swedac för att få genomföra besiktning av kranar och lyftanordningar så som; lyftkranar, hamnkranar, tornkranar, byggkranar, traverskranar, mobilkranar, mobila arbetsplattformar och fordonslyftar med flera enligt gällande regler från Arbetsmiljöverket. Besiktningarna omfattar allt från första besiktning till montage-, återkommande- och revisionsbesiktning. Det normala besiktningsintervallet är ett år. 

”Frivilliga besiktningar”

g-ACK AB utför även besiktningar på objekt som inte omfattas av myndighetskrav dvs utanför den ackrediterade verksamheten. Dessa besiktning utförs med samma omfattning som den föreskrivna för att säkra arbetsmiljön och för att komplettera egenkontrollen

Besiktning av trycksatta anordningar   TUV

TÜV Nord Sweden AB är ackrediterat av Swedac för besiktning av tryckbärande anordningar och kylanläggningar. TÜV Nord Sweden fungerar även som ackrediterat kontrollorgan på samtliga svenska kärnkraftverk i enlighet med föreskrifter från SSM (Strålskyddsmyndigheten).
g-ACK och TÜV Nord Sweden har utvecklat ett samarbete vad gäller besiktning av tryckbärande anordningar så som exempelvis trycklufttankar inom industri- och verkstadsbranschen. Besiktningar utförs enligt gällande regler från Arbetsmiljöverket och omfattar installations-, revisions- och återkommande besiktning.
g-ACK kan tillsammans med TÜV Nord Sweden lämna gemensamma avtalsförslag för hela eller delar av era anläggningar. För mer information om vår samarbetspartner och vad de kan erbjuda er hänvisar vi till TÜV Nords hemsida www.tuv-nord.com/se. 

 

Vill ni fråga om eller beställa besiktning kan ni använda knappen nedan eller så kontakta ni oss via vår
växel 010-20 51 200

 

 

IMG_0119