Samarbete gav KIKA-möte

Under KIKA årsmöte 2015 (Krananvändare i kärnteknisk anläggning)  beslutades att arbetet med KIKA KS ska påbörjas. KS står för Kontroll Specifikation och är avsett som ett komplement till KIKA TS (Teknisk Specifikation).  Ett regelverk som tekniskt har påverkat utformningen av KIKA TS är KTA 3902. Under arbetets gång med KIKA TS har KTA 3902 studerats […]