Ackreditering

När man tar hissen upp och ner, dricker ett glas vatten direkt från kranen, köper KRAV-odlat eller får bilen besiktigad – så finns Swedacs ackreditering med i bilden. Swedac, som är en statlig myndighet, är Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Men vad är ackreditering egentligen?
Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder. Syftet är att säkerställa att det kontrollarbete som utförs med stöd av en ackreditering görs på ett oberoende och kompetent sätt vilket ska skapa säkerhet för liv, hälsa och miljö i vår vardag. Swedac kontrollerar regelbundet de ackrediterade företagen eller enklare uttryckt –”Swedac kontrollerar dem som kontrollerar…”.

g-ACK AB är ett ackrediterat kontrollföretag. Swedac avslutade sin bedömning av företaget under oktober månad 2014 och certifikatet utfärdades fredagen den 10 oktober.

Bedömningen har omfattat både ledningssystem, utrustning och kompetens hos ledning och personal. Företagets verksamhet kommer att fortlöpande kontrolleras av Swedac. Kontrollverksamheten är en förutsättning för en fortsatt ackreditering.

Företagets ackreditering har tilldelats nummer 10128. Klicka på länken intill så framgår ackrediteringens omfattning. Kortfattat kan man säga att allt omfattas som gäller föreskriven besiktning inom lyftområdet, både vad gäller Arbetsmiljöverkets och Boverkets föreskriftsområde, frånsett så kallade gruvhissar.

 

g-ACK AB är ett tredjepartsorgan enligt:

– ISO/IEC 17020 (A)

g-ACK AB är ett ackrediterat organ för överensstämmelse för följande
EG-direktiv:

– Hissdirektivet 2014/33/EU