Dragning till glaskannan

Dragna nummer i den turordning de dragits (efter utsatt tid går vinsten över till nästa dragna nummer)

 

Nummer 19, senaste anmälan för vinstuthämtning fredagen 2020-01-17 kl 24:00

 

Nummer 7, anmälan för vinstuthämtning från och med lördagen 2020-01-18 kl 00:00 till och med fredagen 2020-01-24 kl 24:00

 

Nummer 123, anmälan för vinstuthämtning från och med lördagen 2020-01-25 kl 00:00 till och med fredagen 2020-01-31 kl 24:00

 

Om du har vunnit kontaktar du

Thomas Krüger, g-ACK AB
thomas.kruger@g-ack.com