g-ACK AB på studieresa

Facebook
Twitter
LinkedIn

I linje med det grundläggande intresset för teknik har g-ACK AB genomfört sina första studiebesök i strävan att vidareutvecklas. Studiebesöken gjordes på
Kranbau Köthen GmbH och Alpha Elektronik GmbH fredagen den 6 november 2015.

 

Kranbau Köthen GmbH
Vid val av resmål för studiebesöket söktes tillverkare av avancerade kranar som besitter spetskompetens inom området. Vi började dagen på Kranbau Köthen där vi möttes upp av Axel Dossow.

Kranbau Köthen tillverkar portal- och traverskranar med inriktning mot bl a stålverksindustrin. De har varit i branschen i 80 år och tillverkat över 5000 kranar som levererats över hela världen. I Sverige är SSAB en stor kund.

Ingo Brötzmann är konstruktionschef som har 20 medarbetare på sin avdelning. Han förklarade att de tillverkar skräddasydda kranar vilket innebär ett nära samarbete med kunderna för att fastställa klassning och vissa faktorer enligt EN-standarder mm. Ingo förklarade även företagets omfattande engagemang med just standarder, speciellt med inriktning mot de Europeiska standarderna där EN 15011 är huvudstandarden. Liksom för andra krantillverkare har Kranbau Köthen en resa att göra för att implementera de nya EN-standarderna såsom 13001-serien. Ingo berättade att de har gjort en jämförande studie mellan nationella standarder såsom DIN 15018 mot EN-13001-serien. Studien visar att det inte finns någon direkt ”översättning” mellan dessa regelverks klassningar. Kranbau Köthen kommer inte att leverera en kran helt enligt EN-standarder utan att först gjort en kontrollberäkning enligt nationella standarder. Kranar som idag CE-märks på Kranbau Köthen med DIN 15018 i botten underkastas en särskild riskanalys för att visa att de uppfyller de grundläggande kraven i maskindirektivet.

Efter en gedigen presentation av företaget genomfördes ett verkstadsbesök med verkstadschefen Karsten Freytag. Karsten började med att visa materialflödet i hallarna som totalt omfattar mer än 21000 m2 utrustade med kranar med lyftkapacitet upp till 160 ton. I hallarna pågick tillverkning av flera kranar men den som tog till sig vårt fokus var en 480 ton’s skänktravers konstruerad med fyra bryggbalkar för Tata-Steel i Nederländerna!

Fotografier från Kranbau Köthen.
Håkan Arvidson, Thomas Krüger och Karsten Freytag
Ritningsgenomgång!

Anders Persson och Jan Söderquist
Lennart Persson framför strömavtagarna
Reine Bladh och Magnus Gustafson framför den fasta lininfästningen med hydrauldämpare
Thomas Krüger, Axel Dossow och Anders Persson i hallen där lintrummorna tillverkas
Reine konstaterar nöjt att sekundärsidan på transformatorn är nedjordad

Alpha Elektronik GmbH
Det andra studiebesöket gjordes hos Alpha Elektronik som har specialiserat sig på elektrisk utrustning till kranar. Frank Neubauer presenterade företaget som har funnits på marknaden i 25 år och har mer än 50 anställda.

Alpha leverera sina produkter till många krantillverkare och har Kranbau Köthen som en storkund. Frank sa att Alpha, precis som Kranbau Köthen, lägger ner omfattande arbete med de nya EN-standarderna. Företagets verksamhetsområden är hårdvara, mjukvara och service. På kransidan håller de bl a på med manöverdon, positionering, överlastskydd, kollisionsskydd, skevgångskontroll och antisvajsystem.

I Franks presentation omhändertogs frågor från g-ACK AB kring hur Alpha hanterar performance level i de säkerhetsrelaterade delarna av styrsystemet. Uttrycken FAT och SAT var inte okända för Alpha utan tvärtom presenterades innehållen i dessa moment.

Reine Bladh och Frank Neubauer

Svenska Lyft
Avslutningsvis vill vi på g-ACK AB rikta ett särskilt tack till Jan Söderquist, Svenska Lyft, som inte bara har hjälpt till i kontakterna och planeringen av studiebesöken utan även agerat som ciceron och ”översättare”. Detta trots att hans bemärkelsedag inföll samtidig – Tack och grattis än en gång Jan!

Lützen
Val av datum sammanföll även väl med 383-års dagen för Gustav II Adolfs sista insats i det 30-åriga kriget. Personalens intresse för historia är väldokumenterat sedan många år så det fick bli ett besök i Lützen! Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi inte var de enda svenskarna på plats…