g-LYFT 2016


-Äntligen hemma;
som Håkan en gång så välformulerat uttrycket sig gäller i högsta grad även för genomförandet av
g-LYFT 2016!

Branschen, våra besiktningskunder, serviceföretag och kranleverantörer har framfört tydliga önskemål om att
g-ACK AB ska arrangera ett högkvalitativt seminarium med fokus på just lyftfrågor!

Under två dagar samlades drygt 90 personer för att fokusera på lyft med allt från studiebesök vid Gunnebos tillverkning till årets provdragning av mjuka redskap som genomfördes i samarbete med Certex. Exempel på andra praktiska prover är en slirig övning där Gripp Lyftdonsservice ställde upp med en kättingtelfer som plågades – allt för att vi ska få veta om kraven uppfylls eller som vi på g-ACK säger:
Lyftsäkerhet i samarbete!

Årets g-LYFT förlades till anrika Teleborgs Slott med uppskattad och proffsig kvällsunderhållning av Angelica Alm känd från SVTs Så ska det låta!

Nedan följer kort sammanfattning av årets program.

Vi på g-ACK AB tackar alla för ett engagerat deltagande
– vi ses nästa år!


Studiebesök på Gunnebo

Årets g-LYFT inleddes med ett studiebesök på
Gunnebo Industrier AB. Gunnebo som flyttat sin tillverkning från Gemla till Växjö har sina lokaler på bekvämt gångavstånd från g-ACK.

gunnebo1

Förmiddagskaffe och företags-/produktpresentation genomfördes i Gunnebos matsal under ledning av Teijo Rönnback. Fabriken har alla resurser och är, som Gunnebo brukar säga, en ”stång till kartong”-anläggning. Produktion, provning och analys genomförs ”in house”.


Teleborgs Slott

Ny miljö!

slottet1

 


Årets provdragning

Årets provdragning är en idé som har funnits i våra tankar i flera år och som nu blir verklighet! I samarbete med Certex Svenska AB i Täby har enstaka prover utifrån 14 olika lastfall genomförts. Lastfallen har ”praktisk förankring” och de ska väcka till eftertänksamhet vid användning av mjuka redskap. Thomas Krüger, g-ACK AB, presenterade tillsammans med Lars-Olof Max och Andreas Gotthold, båda Certex, de genomförda provdragningarna. Allt var dokumenterat och filmat – brottögonblicken i slow motion – allt för att tillfredsställa dem som är intresserar av förstörande provning.

prov1

 

slutsats
Varför har mjuka redskap krav på så hög säkerhetsfaktor?
Säkerhetsfaktorn har bestämts mot bakgrund av insamlad erfarenhet från användning. Redskapens karaktär gör att valet av koppling snabbt minskar den verkliga säkerhetsfaktorn i det aktuella lyftet.

 


Lyftredskap

Håkan Arvidson, g-ACK presenterade vad som gäller vid egentillverkning av lyftredskap. Detta ämnesområde har historiskt dragit stor uppmärksamhet till sig då många företag tillverkar egna lyftredskap ”in house”.
Vilka regler gäller för lyftredskap?

– Måste jag göra en riskanalys?
– Hur vet jag att mitt lyftredskap är tillräckligt starkt och säkert?
– Behövs det hållfasthetsberäkningar?
– Behövs det ritningar?
– Behövs det bruksanvisning?
– Ska det provbelastas?
– Vad behöver CE-märkas och hur genomförs en
CE-märkning?
– Vad gäller vid användning av lyftredskap?

hakan1


Oförstörande provning av stållinor

Lars-Olof Max, Certex, presenterade en italiensk linprovarutrustning som är på gång in på den svenska marknaden. Utvecklingen av linor mot allt mer komplicerade konstruktioner där skadorna ofta uppstår inifrån och ut gör att de är näst intill omöjliga att bedöma med enbart en okulär kontroll.

Lars-Olof pekade på att man kan uppnå ett effektivare utnyttjande och därmed bättre ekonomi samt en ökad säkerhet genom kontinuerlig kontroll.

 


Telfer – Överlastdon

–  Är det tillåtet att använda en slirkoppling som överlastdon på en kättingtelfer?
– Finns det alternativa placeringar på lyftbromsens med hänsyn till slirkopplingens placering?

Detta var två frågor som fick svar under denna föreläsning som presenterades av Kjell Andersson, g-ACK AB och Magnus Petersson, Gripp Lyftdonsservice AB.

gripp2
Under föreläsningen serverades ett ”smörgåsbord” med delade kättingtelfrar
av olika fabrikat.

Svar på de inledande frågorna återfinns i EN 14492-2:2006 samt i prEN 14492-2 (July 2016).


Kvällsaktivitet

Nåja, vad är väl en bal på slottet… Den kan vara dötrist och långtråkig och alldeles… alldeles underbar. Jo så kan årets kvällsaktivitet sammanfattas med tanke på trevligt sällskap, god mat, god dryck och Angelica Alm!

kvall1

kvall3

kvall6


Haverier, skador och ”hoppsan” mm

Som vanligt är detta en punkt som alltid drar till sig mångas uppmärksamhet. Årets presentation inleddes av Kjell Andersson, g-ACK AB med bl a ett kranbomshaveri på en Liebherr mobilkran. Kjell presenterade även diverse haverier med tillfälliga lyftanordningar.

Punkten avslutades av Walter Heinrich, Heinrich Crane Tech. Haveripresentationernas grand old man redovisade en utredning av en havererad lintrummeaxel med oväntad startpunkt samt ett skruvhaveri i en förbränningsmotor.
”Jag funderar på att pensionera mig vilket årtionde som helst” avslöjade Walter.

wh1


Elektrisk utrustning på lyftdon

Reine Bladh, g-ACK presenterade ett litet axplock om vad som gäller för elektrisk utrustning på lyftdon ex kranar.
Reine ”Ior” har under åren upprepade gånger försökt att inpränta vad som gäller för ex positiv öppning av kontakter. ”Reine säger att han känner sig som Don Quijote” med tanke på hur det ser ut på både nya och ombyggda lyftdon samt hur många gånger Reine har upprepat detta väcker en fundering, är det så att det även finns tvångsslutande hörselgångar…

 

slutsats
Att använda brytare med positivt öppnade kontakter (tvångsbrytning) i säkerhetskretsar är en grundläggande konstruktionsprincip för alla maskiner.


Kranbanor

Under åren har många frågor inkommit om kranbanor och de avtar inte med CE-märkningsdiskussionerna. Anders Persson, g-ACK presenterade vad som gäller för kranbanor.

Avsnittet Kranbanor behandlade omfattningen av kontroll av kranbanor vid föreskriven montagebesiktning och regler gällande tillverkning av kranbanor från dimensionering och klassning till tillverkning och kontroll. Kranbanor omfattas av EN 1090-2 som bl a omfattar de fyra utförandeklasserna EXC1-EXC4 med stigande krav på kontroll och utförande.

 

slutsats
Att tillverka en kranbana kan väl inte vara så märkvärdigt eller???
De flesta kranbanor kommer att hamna i den näst högsta klassen EXC3 vilket innebär högra krav på utförande och kontroll.


Samrådsmöte

Årets g-LYFT avrundades med en presentation om de så kallade samråd som finns etablerade mellan myndigheter och ackrediterade kontrollorgan. Thomas Krüger, g-ACK, drog kort bakgrunden från riksprovplats till det öppna system vi har idag. Samråden är ett viktigt verktyg för både kontrollorganen och användarna. För alla inblandade önskas tolkningar i en värld som internationaliseras och där utrustningarna blir alltmer komplicerade. Thomas informerade om hur diskussionerna går vid samrådsmöten och hur ”klubbade beslut” följs vid ex den återkommande besiktningen.


Allt var på plats!

Eller som en besökare sa; ”Det är så här det ska vara!”

 

 

mg1

slottnatt1

 

g-lyft-2016

Ankomstregistrering

På Annavägen genomfördes ankomstregistrering där varje deltagare försågs med material.

hagman

Vissa ”försåg” sig visst med mer än material…

 


gunnebo-logo

 

Studiebesöket avslutades med en rundvandring i produktionsanläggningen. Vi var många som uppskattade att få komma riktigt nära smidestillverkning, i modern miljö.

gunnebo2

Tack Teijo för ditt och dina kollegors engagemang och välvilja!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Logga

Deltagarna fick en ”tipstalong” för ifyllnad av uppnådd säkerhetsfaktor vid brott för vart och ett av proven. Just fokuseringen på säkerhetsfaktorn vid brott har sin upprinnelse i att denna ofta uppfattas som hög när den i själva verket är ett resultat av praktisk erfarenhet baserad på tillbud och olyckor. Och visst är det så – provserien visade att säkerhetsfaktorn för mjuka redskap behövs – placera redskapen rätt, välj rätt redskapskombinationer och överbelasta aldrig!

 

Thomas avslutande ”Skavlan-manöver” med de som inte riktigt fick full pott väckte stor munterhet…

certex1Thomas Krüger, Andreas Gotthold och Lars-Olof Max

 

 

Bland annat har olika redskapskombinationer, kontaktradier i belastningspunkter, lastens ytstruktur och parternas placering mycket stor inverkan på brottlasten. Överbelasta aldrig och respektera rekommenderad korrektionsfaktor (reduktion av WLL).


Lyftsäkerthet

 

Ett lyftredskap omfattas av Arbetsmiljöverket föreskrift AFS 2008:3 – Maskiner.
CE-märkningen ska genomföras på samma sätt som för en maskin. Men, hur gör man då?
Ett sätt är att använda sig av den harmoniserade standarden SS-EN 13 155 – Kranar-Säkerhet-Lösa lyftredskap som på ett praktiskt sätt leder tillverkaren fram till ett tillräckligt säkert lyftredskap som uppfyller föreskriftens krav.

Vid användning av lyftredskap gäller
AFS 2006:4 – Användning av arbetsutrustning och 2006:6. – Användning av lyftanordningar och lyftredskap. Här klargörs vad som gäller när ett lyftredskap ska användas.

 

 

slutsats

Ska egentillverkade lyftredskap CE-märkas?
Ett generellt svar är JA, även om avsikten är att endast använda dem i den egna verksamheten.


 

Utrustningen, som finns i utföranden både för hissar och kranar, planeras att finnas tillgänglig för kostnadsfritt lån där analysen köps av leverantören och till ren försäljning för egen kontroll.

slutsats

g-ACK AB ska tillsammans med Certex under våren 2017 prova linprovningsutrustningen i sin rätta miljö på b.la. hissar


grippintro2

I EN 14492-2:2006 finns även de tilläggskrav som gäller för en slirkoppling som används som överlastdon vilket har varit föremål för de praktiska prover som genomfört hos Gripp i Bjuv med segslitet eller ska vi säga slirande resultat!

gripp1
Magnus Petersson och Kjell Andersson

slutsats
Kan slirkoppling användas som överlastdon?
Svaret är JA. Tänk dock på att slirkopplingar på telfrar är högre ställda än ”10 % över maxlast” och att detta ska beaktas vid dimensionering av exempelvis telferbana med infästning.


 

 

 

 

kvall2

kvall4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lyftsäkerthet

Glenn Rosén, g-ACK AB körde en kavalkad på skador och ”hoppsan” på mobila arbetsplattformar som fick håret i nacken att resa sig.

glenn1


Lyftsäkerthet

reine1


Lyftsäkerthet

anders1


Lyftsäkerthet

Programpunkten avslutades med ett par konkreta exempel där Arbetsmiljöverket publicerat så kallade ställningstaganden, det vill säga rekommendationer i specifika fall/frågeställningar.

 

 

 

 


 

Det var inte enbart besökarna på g-LYFT 2016 utan även andra lunchgäster som köade för en av Magnus magiska mjukglassar med alla tänkbara tillbehör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korv1

 

 

På återseende nästa år!