Gunnebo två gånger

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vid två tillfällen under 2017 har g-ACK förlagt teknikmöten på Gunnebos produktionsanläggningar. Första tillfället var i mars då mötet förlades till Växjö där vi fick se hur smide av lyftredskapskomponenter går till. Det andra tillfället var i september då mötet förlades till Gunnebo där vi fick se hur man tillverkar lyftkätting. Noteras bör att Gunnebo 2014 firade 250 år!

Gunnebo Industries AB – Växjö
Detta möte inleddes med information från Gunnebo av Teijo Rönnback och Andreas Leinsdorff. Andreas återkopplade till den fråga som Forsmark ställde i samband med g-LYFT 2016 dvs om Gunnebo kunde ta fram en rostfri säkerhetskrok. Det tog en tid men via Gunnebos underleverantörer kunde de lösa detta vilket Forsmark såg mycket positivt på!

Andreas informerar.

 

Hans Odin, Gunnebo informerade om speciella krav för Offshore-industrin med bl a tuffa slagseghetskrav vid extremt låga temperaturer. Özkan Kosmaz, Gunnebo informerade om utmattningsprover som genomförs samt en långt driven användning av FE-analyser som är kopplad mot verkligheten för nya designer.

Gunnebo använder även moderna 3D-skrivare vid utveckling av nya produkter bl a för att se att de passar mot varandra.

 

Guidad tur i produktionen.

Smideskrok under tillverkning.

Gunnebo Industries AB – Gunnebo
Detta möte inleddes med information från Teijo Rönnback. 1764 grundades Gunnebo Industrier i just småländska Gunnebo och produktionen har gått från spik till kätting. För en mekaniker är produktionsmaskinerna ett underverk även om de har passerat tonåren för några decennier sedan…

Utöver Teijos information höll Magnus Öhman, Gunnebo en presentation om kättingtillverkningen som idag sysselsätter ca 50 personer, produktionen löper dygnet runt hela veckan lång…

Teijo informerar om Gunnebos produkter.

Mikael inspekterar!

Het produktion.

 

Avslutningsvis vill vi på g-ACK AB rikta ett särskilt tack till Teijo Rönnback, Gunnebo som inte bara har ordnat med möjligheterna för dessa studiebesök utan även varit guide. Teijos egna historier från Afrika, jo de är garanterat trollbindande!