Smarta funktioner till hjälp för operatören – men var försiktig!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Liksom fordonsindustrins utveckling av olika funktioner som exempelvis farthållare, parkeringsassistans mm sker en liknande utveckling på kransidan. Tidigare tekniska lösningar såsom kollisionsskydd och anti-svajsystem har hos Konecranes, en av världens största krantillverkare, fått många uppföljare.

Under g-ACKs teknikmöte den 26 mars 2018 presenterade Kalle Silvander, Konecranes ett antal av deras smarta funktioner på dagens traverskranar. Mötet förlades hos ELME Spreader i Älmhult som nyligen har köpt in flera traverskranar med olika smarta funktioner.

Teknikmötet inleddes med en presentation av ELME som genomfördes av Gösta Karlsson, företagets VD. ELME är specialiserade på containerok och tillverkar ca 1200 ok/år. För denna omfattande tillverkning går det åt ca 9000 ton stål och kräver bra lyftdon! Efter denna inledning fortsatte Kalle med en grundlig presentation av vissa av Konecranes smarta funktioner för att därefter övergå till praktiska övningar på ELMEs nya traverser.

Kalle inledde med att beskriva olika typer av antisvajsystem. Han förklarade att det finns aktiv antisvaj dvs där kranen ”ser” pendling av lasten. De lösningar som finns är en utrustning som via en stråle ser vart krokblocket befinner sig eller som på ELMEs kranar en vinkelgivare på den fasta linparten som känner av om lasten inte hänger i lod under trallan. Utöver detta finns det matematiska antisvaj som behöver veta krokhöjden (slinglängden matas in av operatören). Notera att denna antisvaj inte är aktiv dvs känner inte av om lasten får en pendelrörelse av annat skäl som ex en kollision eller ett initierat svaj på av upplyft med sneda linor. Kalle sa också att det finns olika snabba antisvaj och att man för kranar med hyttkörning vill ha mjukare antisvaj för att inte kranföraren ska utsättas för stora krafter.

Det har förekommit tillbud vid service och underhåll då kranen funktionskörs uppifrån kranen och trallan/kranen ”jagar ifatt” den pendlande kroken. Det är viktigt att avaktivera dessa funktioner vid service, underhåll eller besiktning uppmanar Kalle. Kranen ska vara märkt så att det framgår att den är utrustad med antisvaj sa Kalle.

Andra funktioner som Kalle beskrev och visade var ”Follow me” som innebär att kranföraren aktiverar funktionen (håller inne en knapp) och tar tag i kroken och går dit han vill, kranen följer!  Även funktionen ”Follow me” kan vara lömsk om krokblocket kör emot något då kroken sänks, även här självkör kranen!

En annan funktion var krokcentrering som innebär att kranen, med kopplade sling, ställer sig över lastens tyngdpunkt vilket ger en säkrare användning och undviker lastpendling och sned drag vid lyft av last.

g-ACKs personal samt Kalle Silvander och personer från ELME.

    

Kalle förevisar radiosändaren och förklarar funktioner.

 

Kalle visar funktionen ”Follow me” för Gösta och Örjan, båda ELME.

 

Pictogram som visar smarta funktioner.

 

Det var så när på dagen 25 år sedan som Gösta och Kjell var på Impsa i Argentina i samband med en leverans av containerok.

 

Avslutningsvis vill vi på g-ACK AB rikta ett särskilt tack till Gösta Karlsson, ELME som inte bara ”lånade” ut kranarna utan också ordnade med konferensrum och lunch. Naturligtvis tackar vi även Kalle Silvander, Konecranes som på sitt personliga sätt genomförde en mycket uppskattad presentation och lät oss testa vissa smarta funktioner.