Studieresa till Liebherr Interlift i Tyskland

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tiden går fort, detta är g-ACKs åttonde (8) studieresa med teknik i centrum! Under dessa åtta studieresor har tillverkarna genomfört tekniska presentation av olika produkter och vi har även avlagt besök direkt i produktionen! Vår erfarenhet är att detta är en unik möjlighet att komma nära olika produkter och samtidigt få känna tillverkarna på pulsens. Studieresorna omfattar samtliga anställda på g-ACK ?

2019…

Jo tiden går verkligen fort, någon artikel från studieresan 2019 har inte kommit ut på vår hemsida tidigare men nu kan vi passa på att nämna några ord även om den.

I april 2019 reste hela företaget till Bauma i München där vi under en heldag njöt av ALLT som fanns att se på plats. Vem vill inte se den välkomponerade uppvisningen från Volvo eller alla nya produkter hos alla möjliga upptänkliga leverantörer av mobilkranar och mobila arbetsplattformar?

Den första dagen följdes upp med en fantastisk dag på Palfinger i den österrikiska staden Lengau. En sak kan vi slå fast direkt, det kommer bli MYCKET svårt att slå den presentation som Palfinger genomförde med 3D-glas och en filmduk som började nere vid golvet och löpte upp högt på väggen. Detta följdes upp med radiostyrda modeller och VR-äventyr innan en verkstadstur.

Under verkstadsturen så kunde vi svenskar ”smäcka men hängslena” då det visade sig att enbart svenskt stål duger till bommarna. Alla bommar är tillverkade av Strenx-stål från SSAB i Oxelösund! Verkstadsturen avslutades med besök i Palfingers montageverkstad där kunderna levererar nya lastbilar som förses med erforderliga förstärkningar och probelastas innan leverans!

2022

Pandemin är äntligen över…

Nu kan vi fortsätta på den inslagna vägen! Årets studiebesök var förlagt till Liebherr-Werk i Ehingen samt till Interlifts hissmässa i Augsburg.

Liebherr i Ehingen

På denna anläggning tillverkar Liebherr sina mobilkranar vilket omfattar vanliga hjulburna mobilkranar med teleskopbommar eller fackverksbommar till gigantiska larvburna kranar med maxlast upp till 3000 ton!

Anläggningen i Ehingen är STOR och omfattar 937 000 m2 yta med 249 000 m2 under tak! Här arbetar nära 4000 personer och de tillverkar 1800 kranar/år.

Redan vid ankomsten till anläggningen noterades att svenska flaggan var hissad och innan vi var inne i receptionen så passerade en bekant kran, jo bakom oss körde en nytillverkad och profilerad kran för leverans till Sven Jinert AB förbi, för leverans till Sverige!

Guiden Ulrich Engst, Liebherr tog emot oss för en tur på anläggning som inleddes på en stor plan full med teleskopbommar. Bommarna tillverkas av underleverantörer och kommer ”stålmässigt” klara till Ehingen. Precis som på Palfinger 2019 så visade det sig att det är svenskt stål i bommarna, närmare bestämt Strenx 1100 och Strenx 1300, dvs höghållfast stål från SSAB i Oxelösund!

Efter montage av diverse utrustning så provkörs teleskopbommarna i särskilda testriggar. Anläggningen klarar av att köra ut hela teleskopbommen till de största mobilkranarna dvs med bomlängd 100 m!

En annan del av anläggningen som besöktes var tillverkningen av fackverksbommar. Hallarnas storlek förde tankarna till gammal hederlig varvsnäring. I skepp efter skepp med många traverskranar pågick tillverkning av fackverksbommar. För att uppnå hög kvalité på svetsarna fokuseras på rätt svetsläge vilket innebär många vändningar med traverser för de mindre fackverken och mycket stora lägesställare för de stora fackverken.

För att klara av denna enorma produktion så finns det en byggnad på flera hundra kvadratmeter för mottagning av alla stålplåtar och det finns en annan byggnad för mottagning av komponenter. Engst nämnde att 200 lastbilar om dagen lämnar komponenter på anläggningen.

Nästa del av den guidade turen gick till montagehallen där chassin kommer in i ”ena änden” och kranar ut i ”andra änden”. Även denna hall var mycket stor, 100 m bred och 400 m lång! Verksamheten påminde om ett löpande band där genomloppstiden är ca 6 dagar och där 90 % av komponenterna finns på varje station.

Det sista stoppet på den guidade turen gick till den nyaste hallen där larvkranarna tillverkas. Här inne vara allt STÖRRE. Alla traverskranarna som finns i anläggningen är av fabrikat Liebherr! I hallen stod rad på rad med gigantiska svängkranslager och ”trängdes” med stora fackverksdelar.

Innan vi åter gick till huvudentrén så passerade vi ett av provningsområdena där hela kranar monteras ihop och provbelastas. Kranen vi flankerar är stor!

Efter den guidade turen så hade Liebherr förberett ett konferensrum där två gentlemän från marknad- och tekniksidan svarade på alla möjliga frågor från oss på g-ACK. Naturligtvis hade Magnus förberett med lämpliga gåvor inför grillsäsongen!

Interlift i Augsburg

Vår teknikresa gick vidare till Augsburg, närmare bestämt hissmässan Interlift – 2022. Interlift är hissbranschens främsta mötesplats och en av de viktigaste mässorna för hissar, komponenter och tillbehör i Europa. På mässan visar företag sina produkter för installatörer och hissfirmor men även vi inom besiktningsbranschen, som inte är köpare av produkter, kan hitta produktlösningar och komponentsammansättningar som vi inte har sett tidigare. Detta breddar vår kunskap och vårt synsätt. Utfallet av mässan är som alltid att ett antal uppslag skapar diskussioner bland kollegor i branschen. Det gör att kommande besiktningsuppdrag känns som mer förberedda och kontrollen blir både bättre och effektivare – det känns välkommet med tidig information. Interlift hålls normalt vartannat år och årets mässa var egentligen tänkt till augusti 2021 – men så kom Covid… På mässan deltog ca 550 utställare och antalet besökare uppgick till ca 19 000. Nästa Interlift är i augusti 2023.

Mässans höjdpunkter för vår del presenterades av två svenska företag nämligen Hydroware och Hisstema. Hydrowares nya hissmodell med elektroniskt fång, dvs en hiss där fångsystemet inte utgörs av ett mekaniskt sammansatt system samt Hisstemas lösning där man erbjuder ett moderniseringsalternativ till Kones Monospace. En lösning där man kan hantera kommunikationen mellan enheterna styrsystem och hissmaskin/dörrmaskin samt bromsövervakning och ”frirullning” vid start. Kones Monospaceprogram är en av Europas mest installerade hissmodeller så här finns en intressant lösning.

På mässan visades även ett stort utbud av så kallade HomeLifts, dvs produkter som är tänkta att installeras i hemmamiljö. Detta har naturligtvis att göra med att befolkningen blir äldre och att många önskar bo kvar i sina hus längre/högre upp i åren. Spännande lösningar som drivs med hjälp av vacuum inspekterades och provåktes.  -”Rörpost med mänsklig last” som en glad provåkande uttryckte saken.

Även kompletta varuhissar, där ett lyftbord utgör stommen, tänkta för industrimiljö visades upp i olika modeller och utföranden. Detta är också något som kommer mer och mer inom våra landsgränser när våra befintliga fastigheter ska erbjuda moderna produktionslinjer. Att det nu börjar komma färdiga lösningar på denna typ av hissar ser vi som positivt.

Flera företag som visade sina hissprogram hade en specifik inriktning där man ville påvisa korta installationstider i fastigheterna. Installationskostnaden av en ny hiss har i dag stor betydelse på hissens slutpris och här har några tänkt till lite extra för att göra det så smidigt som möjligt med installationen både i befintliga och nya fastigheter.

Även hisskorgar med olika typer av material och utrustning visades upp. Här stack en hisskorg ut som erbjöd tre dörröppningar. Intressant hur man tänkt på konstruktionsförstärkningar samt logistiken med installation av dörrmaskiner, kabeldragningar mm. Korgar med tre dörröppningar finns idag men dessa har normalt haft driftproblem så det ska bi spännande och se om detta får något större genombrott.

På tillbehörssidan och som hjälp till servicetekniker/montörer visades olika lösningar för att komma in under en hiss som fångat en bit upp i hisschaktet. Lösningar som möjliggör arbete utan att bygga den traditionella byggnadsställningen – allt för att hålla ner kostnader och tider.

Positiv brytning (mekanisk låsning av hisskorg)? Nej!

Efter en lång och intressant dag på mässan så avslutade vi dagen med att åka till Garmisch Partenkirchen.

Södra Tyskland

Denna del av Tyskland bjuder inte bara på vackra scenerier utan även intressanta byggnader och tekniska lösningar som tänjer på gränserna.

I Garmisch-Partenkirchen finns hoppbacken som alla tar del av på nyårsdagen och i närområdet finns även Tysklands högsta berg – Zugspitze. Linbanan upp till toppen omfattar bl a världens högsta pylon (127 m) samt världens längsta spann (3213 m) dvs avståndet mellan pylon och toppstation!

Väl uppe på Zugspitze så var det en smula dimmigt, -5°C och snö! Vissa spår av covid-19 finns dock kvar i Tyskland…

Resan ner gick med kuggstångståg där tunnlar mm byggdes 1928 till 1930 och är ett imponerande bygge med tanke på dåtidens hjälpmedel, tunneln kunde lika väl kommit ut i Österrike ?.