Svetsning – Ett hett ämne

I samband med arbetet med KIKA KS (kontrollspecifikation) har Johan Söderberg, Forsmark tagit tag i rorkulten när det gäller svetsning. Johan, som har genomgått utbildning inom Svetsteknologi på KTH och erhållit certifikat som Internationell svetsingenjör (IWE), har informerat valda delar av g-ACK ABs personal om de senaste svetsreglerna i allmänhet och hur dessa kan appliceras […]